Protipožární ucpávky a těsnění

Systémy požární ochrany Hilti

Provádíme montáž a kontrolu požárně bezpečnostního zařízení, především požárních ucpávek a těsnění. Vlastníme osvědčení o proškolení pro instalaci a pro správnou aplikaci materiálů Hilti v souladu s certifikovaným a odzkoušeným protipožárním systémem Hilti.

Ukázka montáže systému požární ochrany pro Pragolaktos

 

Našimi nejčastějšími zákazníky, kde provádíme montáže a následně každoroční kontroly, jsou instituce, školy, hotely, rodinné domy, bytové domy a další. V poslední době jsme například vystavili doklad o montáži společnosti Pragolaktos nebo Dopravnímu podniku Hlavního Města Prahy, pro který jsme provedli montáž v Metru C Holešovice.

 

Prostupy a spáry vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace vyžadují použití požárních ucpávek a těsnění, které zajišťují původní požární odolnost konstrukcí před jejich narušením. Kvalita a dokonalé zpracování protipožárních materiálů pomáhá zabránit šíření ohně, kouře a toxických plynů. Minimalizují se tím tragické ztráty na lidských životech a škody na majetku. Brání rovněž rychlému rozšíření požáru uvnitř budov přes požárně dělicí konstrukce (stěny, stropy) a spáry vzhledem k zajištění požární odolnosti.

Kromě instalace protipožárních ucpávek se specializujeme také na protipožární nátěry. Podívejte se na ukázku nátěrů a montáže pro DHL.

Kontaktujte nás Kalkulace ceny

Realizované zakázky Protipožární ucpávky a těsnění