Protipožární nátěry pro DHL

V prosinci jsme provedli protipožární nátěry DHL v Jažlovicích okres Praha východ. Jak jsme při natírání postupovali? Nejprve jsme opálili stávající emailové vrstvy nátěru, ocelové konstrukce jsme zbavili rzi bez oplachovou metodou a důkladně obrousili podklad pro nanesení protipožárního nátěru. Samotný nátěr jsme provedli protipožárním materiálem Flamizol S, který je vhodný na natření kovové konstrukce a po uschnutí přetřeli schváleným krycím materiálem na vodní bázi dle odstínu RAL 7042. Veškeré natěračské práce museli probíhat dle přesného harmonogramu prací, bez možnosti prodloužení, abychom neohrozili provoz společnosti. V průběhu prací jsme byli požádáni o zhotovení protipožárních ucpávek, na které musí mít firma atest na zhotovení, dle každoročního školení, kterého se pravidelně účastníme. Certifikát na montáž protipožárních ucpávek, neboť jsou stále nové normy a je zapotřebí mít stále aktuální certifikát a povolení k montáži. Přesný popis prací vypadá takto: Protipožární intumescentní nátěrový systém na ochranu ocelových konstrukcí v interiéru.